Dialetto-Italiano  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J    L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z

Italiano-Dialetto  A   B   C   D   E   F   G   H   I   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   Z
 

                                                              ***

Z z

zaino tascappenə.

zampa ciambə, ciambullinə

zampeggiare ciambəscè1.

zampettare ciambəscè2.

zampetta ciambəteddə.

zampogna zambognə.

zampognaro zambugnerə.

zanzara zambenə.

zappa zappə1-2.

zappafave zappafevə.

zappare zappè, scatənè2.

zappata zappetə.

zappatura vrəjè.

zappetta zappoddə.

zappettare zappəluscè.

zappettina zappullinə.

zappone zappàunə.

zoppicare zuppucuè.

Zappullo Zappuddə1.

zaraffo zaraffə.

zavorra zavorrə.

zavorrare ‘nzawurrè, anzawurrè, zawurrè.

Zavorrone Zavurràunə.

Zazzera (la) Zàzzərə (la).

zzè!

zecca zecchə1-2.

zecchino zəcchinə.

zimarra zəmarrə.

Zenzoloarso Zənzəlajarsə.

zeppa cugnə.

zeppare ‘nzəppè.

zeppola zèppələ.

zia zəjenə, azzəjànəmə, azzəjànətə, azzəjàndə, zià.

zibibbo zəbibbə.

zincare zənghè.

zincato zənghetə.

zinco zinghə.

zingara zìgnərə.

zingarella zəgnareddə.

zingarello zəgnariddə.

zingaro zègnərə.

Zinzilicchio Zənzəlìcchjə2.

zio zə, zi, zia, zəzì1, zəjenə, azzəjànəmə, zəjànətə, zəjànəmə, azzəjànətə, azzəjàndə.

zio fattelo zə fattillə.

Zippimbocca Zippə ‘mmocchə2.

ziti zitə3.

zitoni sckaffunə.

zitto cittə.

zitto tu e zitto io cittə tu e cittə jìə.

zizzania stusciddə.

zoccolatura zucculaturə.

zoccoletta zuccunettə1-2.

zoccoletto zoccolettə.

zoccolo zòcchələ.

zoccolona zuccunàunə.

zolfo ssulfə.

zolla tèmbənə1.

zona quartə3.

zoppa zoppə.

zoppicare zuppucuè.

zoppo jammətertə, zeppə2.

zoticone cəgnelə2.

zuava (alla) alla zuarrə.

zucca cucuzzə, chəcozzə.

zucca gialla cucuzza vərnilə.

zuccherare ‘nzuccuarè.

zuccherato ‘nzuccuaretə.

zuccherino zuccarinə.

zucchero zùcchərə.

zuccheroso ‘nzuccuaretə.

zucchina cucuzzeddə.

zucchine alla poverella cucuzzə a prəjatòrjə

zuccone cucuzzàunə.

zuppiera zuppuirrə.

zuppierina zuppureddə.

 

A /administrator alla fine del nome di dominio (es. www.nomesito.it/administrator ) hhiywadafnut9477